تشعیر اثر سیده فهیمه کاظمی یزدی

تشعیر اثر سیده فهیمه کاظمی یزدی

آثار نمایش داده شده در دوسالانه اول نمایشگاه دوسالانه تذهیب و نگارگری