گل و مرغ اثر ساناز ایرانمنش

گل و مرغ اثر ساناز ایرانمنش

آثار نمايش داده شده در دوسالانه اول نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگری