گل و مرغ اثر ساره انصاری

گل و مرغ اثر ساره انصاری

آثار نمايش داده شده در دوسالانه اول نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگري