نگارگری اثر اکرم سهرابی

نگارگری اثر اکرم سهرابی

آثار نمايش داده شده در پنجمين دوسالانه نمايشگاه تذهيب و نگارگري ايران