درعشق

درعشق

مجنون صفتانیم که درعشق ،خداییم
(مولانا)