صبح امید

صبح امید

برای آفتاب صبح امید
که در دست شب هجران اسیرم
اندازه:50*70 باقاب PVC