نگارگری اثر اعظم عیسی زاده

نگارگری اثر اعظم عیسی زاده

آثار نمايش داده شده در پنجمين دوسالانه نمايشگاه تذهيب و نگارگري ايران