تشعیر اثر وحیده میرزاخانلو

تشعیر اثر وحیده میرزاخانلو

آثار نمايش داده شده در پنجمين دوسالانه نمايشگاه تذهيب و نگارگری ايران