تذهیب اثر هادی آقامیری

تذهیب اثر هادی آقامیری

آثار نمايش داده شده در پنجمين دوسالانه نمايشگاه تذهيب و نگارگري ايران