آبشار یخی خور، خوزنکلا

آبشار یخی خور، خوزنکلا

جاده چالوس ، استان البرز