نگارگری اثر امیرحسین آقامیری

نگارگری اثر امیرحسین آقامیری

آثار نمايش داده شده در پنجمين دوسالانه نمايشگاه تذهيب و نگارگري ايران