گل و مرغ اثر سمیه شیرمحمدی

گل و مرغ اثر سمیه شیرمحمدی

گل و مرغ اثر سمیه شیرمحمدی آثار نمايش داده شده در دوسالانه اول نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگري