گل و مرغ اثر سمیه اسماعیلی

گل و مرغ اثر سمیه اسماعیلی

گل و مرغ اثر سمیه اسماعیلی آثار نمايش داده شده در دوسالانه اول نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگري