گل و مرغ اثر سمیرا مژدکانلو

گل و مرغ اثر سمیرا مژدکانلو

گل و مرغ اثر سمیرا مژدکانلو آثار نمايش داده شده در دوسالانه اول نمايشگاه دوسالانه تذهيب و نگارگري