دختر دنیا

دختر دنیا

مینیاتور و تذهیب همراه با طلاکاری