تذهیب اثر طاهره هاشمی

تذهیب اثر طاهره هاشمی

آثار نمایش داده شده در دوسالانه اول نمایشگاه دوسالانه تذهیب و نگارگری