تذهیب اثر طاهره عسگری نوری

تذهیب اثر طاهره عسگری نوری

آثار نمایش داده شده در دوسالانه اول نمایشگاه دوسالانه تذهیب و نگارگری