تنگ ماهی

نقاشی بر روی شیشه را ویترای می گویند


پدر ماکسیم

آقای ماکسیم کسوتا نقاش و عکاس هنری اهل روسیه آثار بسیار جالب و ابتکاری را خلق کرده که واقعاً هر کسی ...


پنجره

نقاشی بر روی شیشه را ویترای می گویند


مداد

الهام از طبیعت یکی از الهامات زیبا و دلنشین برای نقاشی است که از سال های دور الگوی نقاشی برای افراد ...


کلاژ ماکسیم کسوتا

آقای ماکسیم کسوتا نقاش و عکاس هنری اهل روسیه آثار بسیار جالب و ابتکاری را خلق کرده که واقعاً هر کسی ...


سیاه قلم

نقاشی سیاه قلم با استفاده از ذغال و مداد کنته انجام می گیرد و همانگونه که از اسمش نیز پیداست به ...


پاستل

پاستل


سهیلا رودباری

آبرنگ سبکی از نقاشی است که برپایه آب می باشد با رنگدانه هایی محلول در آب


ویترا

نقاشی بر روی شیشه را ویترای می گویند


پنجمین روز آفرینش

روز پنجم آفرینش، روز آفریده شده حیوانات است و استاد فرشچیان این روز را با گردش دوار پرواز پرندگان ...


مداد رنگی

الهام از طبیعت یکی از الهامات زیبا و دلنشین برای نقاشی است که از سال های دور الگوی نقاشی برای افراد ...


ماکسیم کسوتا

آقای ماکسیم کسوتا نقاش و عکاس هنری اهل روسیه آثار بسیار جالب و ابتکاری را خلق کرده که واقعاً هر کسی ...


سیاه قلم

نقاشی سیاه قلم با استفاده از ذغال و مداد کنته انجام می گیرد و همانگونه که از اسمش نیز پیداست به ...


مسعود سالمی

رنگ روغن


پاستل

پاستل


مسعود سالمی

آکریلیک


ثریا زنجانی پور

آبرنگ سبکی از نقاشی است که برپایه آب می باشد با رنگدانه هایی محلول در آب


ویترا

نقاشی بر روی شیشه را ویترای می گویند


پناه

استاد فرشچیان در به تصویر کشیدن انسان‌های مهم و تاثیرگذار، بخشی از ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها را در نظر ...


مداد رنگی

الهام از طبیعت یکی از الهامات زیبا و دلنشین برای نقاشی است که از سال های دور الگوی نقاشی برای افراد ...


کلاژ

آقای ماکسیم کسوتا نقاش و عکاس هنری اهل روسیه آثار بسیار جالب و ابتکاری را خلق کرده که واقعاً هر کسی ...


سیاه قلم

نقاشی سیاه قلم با استفاده از ذغال و مداد کنته انجام می گیرد و همانگونه که از اسمش نیز پیداست به ...


رنگ روغن

مسعود سالمی


پاستل

پاستل


آکریلیک

مسعود سالمی


تکتم کیمیاوی

آبرنگ سبکی از نقاشی است که برپایه آب می باشد با رنگدانه هایی محلول در آب


ویترا

نقاشی بر روی شیشه را ویترای می گویند


مداد رنگی

الهام از طبیعت یکی از الهامات زیبا و دلنشین برای نقاشی است که از سال های دور الگوی نقاشی برای افراد ...


کلاژ

آقای ماکسیم کسوتا نقاش و عکاس هنری اهل روسیه آثار بسیار جالب و ابتکاری را خلق کرده که واقعاً هر کسی ...


سیاه قلم

نقاشی سیاه قلم با استفاده از ذغال و مداد کنته انجام می گیرد و همانگونه که از اسمش نیز پیداست به ...



Masoud Salemi



پاستل


آکریلیک

Painting By Masoud Salemi


اعظم عشقی آذر

آبرنگ سبکی از نقاشی است که برپایه آب می باشد با رنگدانه هایی محلول در آب


سرشار از زندگی

نقاشی زیبای مینیاتور سرشار از زندگی نقاشی مینیاتور اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ ...


عصر عاشورا

ماندگار ترین اثر استاد فرشچیان


هنر ایرانی

سایت هنر ایرانی جهت معرفی هنرهای ایرانی، هنرمندان ایرانی و آثار هنرمندان ایرانی در زمینه های مختلف نقاشی، عکاسی، مجسمه سازی، صنایع دستی، خوشنویسی و نگارگری مشغول به فعالیت می باشد.