خط نسخ يکي از مهمترين وقايع قرن سوم هجري ابداع خط نسخ بوسيله ابن مقله( يا مقلد ) بود هر چند برخي بر اين عقيده اند که قبل از ابن مقله هم خط نسخ وجود داشته اما چيزي که مطمئن هستين بر آن است که وي اين خط را به اوج و تکامل رساندهخط معلّي به دليل خاصيت ذاتي خود بيش‌تر در سطرنويسي و قطعه‌نويسي استفاده مي‌شود تا کتابت از معلّي در بسياري از تبليغات و طراحي‌ها با موضوعات ديني و مذهبي به‌صورت عنوان و قطعه استفاده شدخط کوفي نام خطي است زاده شهر کوفه که در آنجا شکل گرفت و وسعت يافت. اين خط داراي نقطه‌گذاري و اعراب است اما در بيشتر متوني که به اين خط نوشته شده است تنها حرکت‌هاي حروف نوشته شده و نقطه‌ها نوشته نشده‌اندخط طغرا گونه‌ ای خط تفنّنی و تزیینی که از دورۀ سلجـوقیان در ایران متداول بوده و عبارت است از خطّی قوسی شکل که در بالای فرامین پادشاهان میان علامت سلطان و بسمله به شکلی خاص می ‌کشیدند در سده های اخیر به وسیلۀ خوشنویسان عثمانی (ترکیه) شکل و قالبی متناسب و زیبا یافته استسیــاه مشق به عنوان یکی از قالب های خوشـنـویسی از دیر باز مورد توجه مشاقان بوده که از دوره قاجار با ظهور بزرگانی همچون میرحسین خوشنویس باشی، میرزا کاظم تهرانی و میرزا غلامرضا اصفهانی تشخص یافته است


خوشنویسی

نمایش آثار هنرمندان خوشنویس ایران در زمینه های نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث، کوفی، سیاه مشق، نسخ، معلی، ریحان، طغرا، ابدایی و خط نقاشی

از تمامی هنرمندان گرامی در زمینه خوشنویسی دعوت می گردد تا آثار خود را به رایگان جهت معرفی و فروش در این سایت قرار داده و به معرض دید عموم مردم ایران برسانند